thai2english logo

ไม้

 • Transliteration
  mái
 • Thai Phonetic
  [ ไม้ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณบอกว่าคุณชอบ · ดอกไม้
  kun bòk wâa kun chôp · dòk mái
  You said you like flowers.
 • ไม้เบสบอลเอาไว้ทำอะไรเหรอคะ
  mái bèt bon ao wái tam à-rai rĕr ká
  What's the baseball bat for ?
 • ผมไม่มีไม้กลองสักหน่อย
  pŏm mâi mee mái glong sàk nòi
  I don't have my drumsticks.
 • ไม่ใช่ · ผลไม้
  mâi châi · pŏn-lá-mái
  No, the fruit.
 • ของคุณทำจากไม้หรือไง
  kŏng kun tam jàak mái rĕu ngai
  Is yours made of wood ?
 • เร็วเข้า · คุณตอไม้
  reo kâo · kun dtor mái
  Hurry up, you log.