thai2english logo

have

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  มี;เป็นเจ้าของ
  mee ;bpen jâo kŏng

Example Sentences

 • ผมต้องกินทั้งหมดนี่เลยเหรอครับ
  pŏm dtông gin táng mòt nêe loiie rĕr kráp
  I have to eat all this ?
 • คุณไม่ต้องบอกฉันหรอก
  kun mâi dtông bòk chăn ròk
  You don't have to tell me.
 • บ้านคุณสวยนี่
  bâan kun sŭuay nêe
  You have a nice house there.
 • ฉันต้องทำจริงๆ · เหรอ
  chăn dtông tam jing jing · rĕr
  Do I really have to do this ?
 • นั่งสิครับ
  nâng sì kráp
  Have a seat.
 • นั่งนี่สิคะ
  nâng nêe sì ká
  Have a seat here.