thai2english logo

yesterday

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural yesterdays ]
  เมื่อวาน;เมื่อวานนี้;วันวาน;วานนี้
  mêuua waan ;mêuua waan née ;wan waan ;waan née
 • 2
  [ Adverb ]
  วาน
  waan

Example Sentences

 • เมื่อวานฉันก็รอคุณ
  mêuua waan chăn gôr ror kun
  Yesterday I waited for you.
 • เรื่องเมื่อวานนี้ · ดิฉันต้องขอโทษด้วยค่ะ
  rêuuang mêuua waan née · dì-chăn dtông kŏr tôht dûuay kâ
  I am sorry about yesterday.
 • เมื่อวานเป็นยังไงบ้าง
  mêuua waan bpen yang ngai bâang
  How did it go yesterday ?
 • เมื่อวานมีอะไรหรือเปล่า
  mêuua waan mee à-rai rĕu bplào
  Something came up yesterday ?
 • เมื่อวานนี้ · ฉันไม่เป็นตัวของตัวเอง
  mêuua waan née · chăn mâi bpen dtuua kŏng dtuua eng
  I wasn't myself yesterday.
 • เมื่อวานนี้คุณไปที่ไหนมา
  mêuua waan née kun bpai têe năi maa
  Where did you go yesterday ?